UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Homepage
Prima pagina Despre noi  Colectivul CTI  Studii Licenta  Studii Master  Doctorat  Cercetare  Publicatii  Stiri  Calitate   Contact
Printeaza pagina curenta

ULTIMELE NOUTATI

Hotarare privind noul model de pontaj pentru cadrele didactice din UPT
Model de pontaj pentru cadrele didactice din UPT (format excel)
Concediu Medical
Anexe Concediu Medical
Concursul international HARD & SOFT Suceava-2015

VA RECOMANDAM


DEPARTAMENTUL CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI


Universitatea "Politehnica" din Timisoara
2, Vasile Pârvan Blvd.
300223, Timisoara
Romania

Admitere studii master

Informatii despre admitere master gasiti pe pagina Facultatii.

Informatii specifice programelor de studii ale Departamentului Calculatoare le gasiti aici.

Informatii privind locurile disponibile gasiti pe site-ul UPT ( www.upt.ro/img/files/2015-2016/admitere/master/Anexa-2_Metodologier-Admitere-master-revizuita.pdf ).

Alte informatii utile gasiti de asemenea pe site-ul UPT: www.upt.ro/Informatii_admitere-2016---master_619_ro.html

 

 

Înscrieri master sesiunea IULIE 2016

 

4.07 – 8.07   intre orele 8 – 10, sala  B512

 

 

IMPORTANT !!!


ORIGINALUL ADEVERINTELOR DE ABSOLVIRE TREBUIE DEPUS IN ORIGINAL LA DOSARUL DE INSCRIERE

PANA MAINE, 8 IULIE 2016, ORA 12.

 

 

      Susținerea interviurilor are loc in perioada 11 – 12.07.2016, in fata comisiilor afisate mai jos, alte precizari și programarea fiind anunțate ulterior.

            Competentele lingvistice vor fi validate in cadrul interviului, sustinut exclusiv in limba engleza.

 

            Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

 

- cerere tip, în care vor menţiona sub semnătură şi răspundere proprie, toate datele solicitate prin rubricile ei, numele se va completa in strictă conformitate cu certificatul de naștere. Înscrierea, respectiv completarea cererii tip, se face online, aici:

 

http://admitere.upt.ro/master/

 

cererea NU se listeaza de catre candidat, aceasta va fi listata numai dupa verificarea documentelor, la înscriere.

 

- diploma de licenţă sau diploma echivalentă, în original

(provizoriu, se acceptă şi copii legalizate);în etapa de confirmări, programată imediat după afişarea rezultatelor,neprezentarea diplomei de licenţă sau echivalente în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învăţământ fără taxă); pentru absolvenţii promoţiei 2016 se acceptă Adeverinţa substitut în original;

 

- foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul facultăţii, elaborată conform legislaţiei în vigoare; absolventilor facultatii AC, aceasta le va fi furnizata automat la inscriere.

 

- copie după diploma de bacalaureat; copia va fi autentificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;

 

- copie după foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, elaborată conform legislaţiei în vigoare; copia va fi autentificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;

 

- copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului; copia va fi autentificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii / grupului de Facultăţi;

 

- certificatul de naştere, în copie legalizată; înscrierea se face conform Metodologiei UPT în vigoare (http://www.upt.ro/img/files/2015-2016/admitere/master/Metodologie_admitere_master_iulie_2016-revizuita.pdf) din care nu este exclusa necesitatea legalizarii documentelor.

 

- adeverinţă medicală tip MS 18.1.1. sau un tip echivalent, eliberată, după caz de cabinetul medical şcolar, de dispensarul teritorial sau de întreprinderea de care candidat ul aparţine, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională; în aceste adeverinţe se va menţiona, în mod expres, gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Adeverinţele medicale NU trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studenţeşti din Timişoara;

 

- două fotografii color tip diplomă;

 

- acte pentru scutirea de taxa de înscriere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul candidaţilor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la casa de copii, în cazul candidaţilor care provin de la o casă de copii; copie legalizată a certificatului de deces al unui părinte, în cazul candidaţilor orfani de un părinte ca urmare a decesului acestuia ca erou-martir în Revoluţia din Decembrie 1989; copie legalizată după certificatul medical sau un alt act cu valabilitate legală, în cazul candidaţilor ce ei înşişi au fost răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că un părinte sau susținător legal este cadru didactic în activitate sau pensionar din acelaşi sector; adeverinţă de angajat al UPT, în cazul candidaţilor ce ei înşişi sunt angajaţi ai UPT). Aceste acte doveditoare vor fi anexate cererii de înscriere doar de către candidaţii care solicită scutirea de taxa de înscriere;

 

- în cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2016, declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de master.

 

Pentru candidaţii care doresc să se înscrie doar la forma cu taxă, actele pot fi prezentate în copii legalizate la notar.

Taxa pentru inscriere este 150 lei pentru toate programele de studii, taxa de confirmare este 100 lei. Acestea se platesc la secretariat. Data limita pentru confirmari va fi anuntata ulterior.


 


 

// inapoi sus

FISIERE ATASATE


   Comisii examinare [ click pentru a descarca ]