Despre DCTI

Bine aţi venit la Departamentul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, unul dintre departamentele de elită ale Universităţii Politehnica Timişoara.

Înfiinţat în 1966, DCTI este primul departament academic din România în domeniul calculatoare.

Misiunea DCTI este de a educa specialişti de cel mai înalt nivel în domeniul calculatoare şi tehnologia informaţiei, pentru toate formele de învăţământ superior - inginerie, master, doctorat şi postdoctorat, precum şi de a genera şi transfera către societate cunoaştere prin cercetare ştiinţifică avansată, dezvoltare, inovare, diseminare şi implementare a rezultatelor în domeniu.

O scurtă trecere în revistă a imaginii statistice din prezent a departamentului este realizată în tabelul următor.

I. Structură şi resurse
  Personal academic 83
  Personal tehnic şi administrativ 8
  Infrastructură: laboratoare şi birouri 43
II. Educaţie
  Domenii de specialtate
 • Ingineria Calculatoarelor
 • Inginerie Software
 • Ştiinţa Calculatoarelor
 • Tehnologia Informaţiei
 • Ingineria Informaţiei / Sisteme Informaţionale
  Studenţi la ciclul Licenţă, per an academic 1333
  Studenţi la ciclul Master, per an academic 211
  Doctoranzi, per an academic 55
III. Cercetare-dezvoltare
  Personal academic si de cercetare cu titlul de doctor 49
  Conducători de doctorat 14
  Domenii de doctorat Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
  Cercetători şi doctoranzi în stagiu 55
  Centre de cercetare acreditate Centrul de Cercetare în Calculatore şi Tehnologia Informaţiei (CCCTI)
  Principalele grupuri de cercetare
 • Arhitecturi și Sisteme de Calcul Avansate
 • Baze de Date și Inteligență Artificială
 • Inginerie Software
 • Sisteme Timp-Real, Robotice și de Prelucrare Numerică a Semnalelor
 • Calcul Mobil, Rețele de Senzori și Sisteme Încorporate
  Domenii de cercetare
 • Arhitecturi de calcul
 • Grafică pe calculator şi vedere artificială
 • Inginerie software
 • Inteligenţă artificială
 • Prelucrarea semnalelor şi multimedia
 • Reţele şi comunicaţii
 • Securitatea informaţiei
 • Sisteme de baze de date
 • Sisteme hardware-software