Proiecte de cercetare

TEEFIOS: Sistem cadru pentru inter-operare eficientă energetic şi de timp-real a dispozitivelor cu inteligenţă încorporată

Reţelele de senzori şi dispozitive inteligente fără fir (WSN) reprezintă un subiect extrem de interesant, la confluenţa unor domenii inginereşti cu impact enorm asupra societăţii actuale: reţele digitale, comunicaţii fără fir şi dispozitive miniaturale încorporate.

Conştienţi de cerinţele şi provocările ridicate de aplicaţiile curente, propunem o nouă paradigmă - Eficienţa Energetică şi Temporală (T: sau TEE). Scopul proiectului este dezvoltarea unui cadru integrat de inter-operare eficientă energetic şi de timp-real, pentru reţele de senzori şi dispozitive inteligente - TEEFIOS.

Obiectivele proiectului vizează trei nivele distincte: (a) T:Node, un mediu/metodologie hardware-software de proiectare şi evaluare a comportării timp-real şi a eficienţei energetice a dispozitivelor încorporate, (b) T:YNet, un sistem de dezvoltare şi analiză a comunicaţiilor TEE în reţele ad-hoc fără fir şi (c) T:PIlot, o metodologie pentru gestionarea consumului de energie a întregii reţele. De asemenea, se va crea un set integrat de unelte, teste şi baze de date de referinţă pentru a asista experţii din domeniul WSN în aplicarea paradigmei TEE în aplicaţii de înalt impact. Rezultatele obţinute vor fi validate pe studii de caz reale.

Resursele proiectului includ un cercetător postdoctoral, doi cercetători şi doi doctoranzi ce activează în domeniile proiectului, completaţi de doi experţi cu vizibilitate internaţională. Cercetările sunt susţinute de o infrastructură bine echipată - DSPLabs.

Coordonator proiect
Echipa de proiect
Lucian UNGUREAN
Gabriel CÂRSTOIU
Adriana-Ramona CIOARGĂ

Claudia MICEA
Valoare totală proiect (grant)
123340 EUR
Sursa de finanțare
R&D Grant, National Research, Development and Innovation Plan II (PNCDI II), Human Resource Program - Young Research Teams (TE), Code: PN-II-RU-TE-2014-4-0731
Durata proiectului
2015.10.01 - 2017.09.30
Domenii de cercetare