Mircea POPA a fost distins cu titlul Profesor Emerit

  Data
March 24th, 2022
  Autor

Dr. ing. Mircea POPA a fost distins cu titlul onorific Profesor Emerit de către Universitatea Politehnica Timişoara, prin Hotărârea Senatului UPT nr. 66/24.03.2022,

pentru activitatea didactică, științifică, managerială și pentru contribuțiile remarcabile aduse dezvoltării Departamentului Calculatoare și Tehnologia Informației, Facultății de Automatică și Calculatoare și Universității Politehnica Timișoara, pe parcursul activității profesionale desfășurate începând din anul 1984.

Profesor univ. dr. ing. Mircea Popa (n. 1955) desfăşoară de peste 38 de ani o activitate academică și științifică deosebită în cadrul Universității Politehnica Timișoara, Departamentul Calculatoare și Tehnologia Informației, fiind unul din cadrele didactice care au continuat dezvoltarea primului departament universitar de calculatoare din România, înființat la universitatea noastră. De asemenea, a contribuit în mod consistent la dezvoltarea Facultății de Automatică și Calculatoare în calitate de Prodecan, din 2004 până în 2012, precum și a Universității Politehnica Timișoara în calitate de Prorector, din 2012 până în 2016.

De-a lungul carierei universitare, domnia sa a publicat peste 150 de lucrări științifice în publicații de prestigiu și în volumele unor manifestări științifice naționale și internaționale, 7 cărți de specialitate, 4 cursuri și îndrumătoare pentru uzul studenților. Este autor sau coautor la 4 brevete de invenție și inovație, dintre care 3 au fost aplicate în industrie. A participat la realizarea a peste 30 de contracte de cercetare-dezvoltare și granturi, dintre care 7 coordonate în calitate de director, în domenii de mare interes din aria științei și ingineriei calculatoarelor.

Activitatea științifică în domeniul calculatoarelor electronice și a tehnologiei informației a fost orientată spre o serie de direcții de mare importanță și interes, cum ar fi: microsisteme digitale, memorii și procesoare, sisteme încorporate, sisteme reconfigurabile, internetul lucrurilor, sisteme smart, senzori și rețele de senzori. Este conducător de doctorat în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației din 2008, cu un număr de trei teze de doctorat finalizate cu succes până în prezent.

Domnul profesor Popa a fost implicat în dezvoltarea unor proiecte de anvergură în domeniul educației:

 • Coordonator și reprezentant al UPT în cadrul proiectului "Internationalization, equity and institutional management for a quality higher education" (IEMU), în perioada 2014 - 2015;
 • Reprezentant al UPT în cadrul proiectului "Dezvoltarea și consolidarea culturii calitîții la nivelul sistemului de învățământ superior românesc" (QUALITAS), în perioada 2014 - 2015;
 • Expert în cadrul proiectului "Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate" (QAFIN), în perioada 2018 - 2021.

Prof.univ.dr.ing. Mircea Popa ocupă sau a ocupat pe parcursul activității o serie de funcții academice și de conducere onorante:

 • Prorector al Universității Politehnica Timișoara, timp de 4 ani, între 2012 - 2016;
 • Prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare, timp de 8 de ani, între 2004 – 2012;
 • Președinte al conferințelor științifice internaționale: ICEEC 2004 (Cairo, Egipt), ELECTROSCIENCE 06 (Venice, Italy) și SISY 2011 (Subotica, Serbia);
 • Membru în Steering Committee al conferinței științifice SACI, edițiile 2012, 2013, 2014, 2015 și 2016;
 • Membru în Editorial Board al Buletinului Științific al UPT, Transactions on Automatic Control and Computer Science (2006 – 2019).

În anul 2013, domnului profesor Popa i s-a decernat titlul de Profesor Onorific al Universității Obuda din Budapesta. Totodată, domnia sa este sau a fost membru într-un număr semnificativ comisii științifice și profesionale, demonstrând anvergura și gradul de vizibilitate și recunoaștere a activității domniei sale pe plan național și internațional:

 • Membru ACM (din 2002);
 • Membru IEEE (din 2002);
 • Membru expert ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior), Comisia Științe Inginerești (din 2008);
 • Membru expert CNATDCU (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare), Comisia de Automatică, Calculatoare și Informatică (2016 – 2020);
 • Evaluator UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării), Comisia Calculatoare, Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor (din 2016).