Proiect cercetare - optimizarea consumului de energie la Aquatim

  Data
June 9th, 2020
  Autor
pomp_aquatim

Contractul de cercetare BC 27/27.03.2018 cu titlul “Modul software pentru evaluarea energetică a funcționării generatoarelor hidraulice din sistemele de apă potabilă” dintre Universitatea Politehnica Timișoara – Departamentul Calculatoare și Tehnologia Informației,  pe de o parte, respectiv S.C. AQUATIM S.A., pe de altă parte, a condus la modificarea regimului de pompare a apei potabile în Timișoara cu o reducere substanțială de costuri.

Proiectul a avut ca scop dezvoltarea de algoritmi de evaluare a punctului de funcționare optim al pompelor de la Stația de Pompare 1 Bega pentru consumul pe timp de noapte și pentru consumul pe timp de zi al timișorenilor, precum și dezvoltarea de instrumente software de monitorizare.

Proiectul l-a avut ca director pe Dr.ing. Alin-Adrian Anton, șef de lucrări în Departamentul Calculatoare și Tehnologia Informației, alături de echipa de cercetare formată din CS1 Dr.ing.habil. Sebastian Muntean și Drd.ing. Daniel Moș, dimpreună cu Dr.ing. Ionel Drăghici și Drd.ing. Adrian Cococeanu de partea S.C. AQUATIM S.A.. La măsurătorile efectuate pe timp de noapte și pe timp de zi au participat și studenții: Ardelean Timotei, Szakal Raul, Peter Alexandra, Kadlecz Bogdan, Măran Alexandru. 

 

 
sp2
 

Începând cu dimineața zilei de 27.05.2020 grupul de pompe AMF500 care operează în paralel la Stația de Pompare 1 Bega a fost reconfigurat astfel încât acestea să funcționeze atât pe timp de noapte, având consumul mai redus, precum și pe timp de zi, în jurul punctului de randament hidraulic maxim.

Consumul de energie electrică a fost redus de la 0.073 mc / KWh la 0.044 mc / KWh realizându-se în acest fel o economie de 40% din cheltuielile cu electricitatea, la care se adaugă economiile de mentenanță și întreținere ale pompelor.

  sp2