Centre for Information and Research in Terminology

Centrul de Informare şi Cercetare Terminologică (CICT), singurul de acest tip din România, a fost creat în anul 2008.

Coordonarea Centrului este asigurată de către prof.dr. Georgeta Ciobanu.

Departamentul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei sprijină funcţionarea CICT prin asigurarea infrastructurii necesare.

General Presentation of CICT

Obiectivele CICT sunt:

 1. Furnizarea de informaţii cu privire la terminologia calculatoarelor în limbile engleză şi română
 2. Promovarea realizării şi publicării terminologiei de calitate ( în limbile engleză şi română ) în comunicarea orală şi scrisă în cadrul Departamentului de Calculatoare
 3. Furnizarea de informaţii cu privire la produse terminologice / terminografice în domeniul calculatoarelor
 4. Desfăşurarea cercetării terminologice

Utilizatorii ţintă sunt în primul rând cadrele didactice şi cercetătorii ce activează în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.

Principalele activităţi ale Centrului:

 • Informare
 • Cercetare:
  • Cercetarea terminologiei din domeniul calculatoarelor;
  • Cercetarea terminologiei din alte domenii specializate.

Contact: georgeta.ciobanu <at> dsplabs.cs.upt.ro

 

Information resources

Importanţa şi avantajele unei terminologii de calitate este evidentă pentru toate persoanele care comunică într-un domeniu de specialitate. Unul dintre factorii importanţi în comunicare îl reprezintă înţelegerea conceptelor şi utilizarea lor corectă în mod consecvent; din acest motiv rezultă importanţa explicării conţinutului şi a delimitării conceptelor, înregistrarea acestor cunoştinţe pentru ca ele să fie cu uşurinţă găsite, stocate şi selectate pentru a fi utilizate ulterior. Managementul optim al terminologiei facilitează accesul la cunoaştere, îmbunătăţind comunicarea clară în diverse situaţii profesionale.

Terminologia se bazează pe adaptarea sistematică a informaţiei despre concepte (sisteme conceptuale), denumirea clară şi precisă a conceptelor prin termeni adecvaţi în raport cu ceilalţi termeni ai domeniului respectiv, devenind, astfel, un instrument important în comunicarea informaţiei.

Prin natura ei, terminologia implică munca în echipă, un rol primordial avându-l colaborarea permanentă a terminologului cu specialistul domeniului. Din acest motiv CICT plasează acest principiu la baza întregii activităţi.

Selecţia de resurse de informare menţionate în cele ce urmează vizează facilitarea accesului la produse terminologice / terminografice pentru limbile engleză şi română, respectiv, glosare, vocabulare, dicţionare, tezaure, metasite-uri, portaluri tematice, baze de date terminologice, bănci de date terminologice.

Accesul la aceste resurse este uşurat prin gruparea în următoarele categorii:

 1. Terminologia calculatoarelor
 2. Terminologie tehnică (inclusiv calculatoare)
 3. Resurse generale de limbă