Cosmin MARȘAVINA, susținere publică a Tezei de doctorat

  Data şi ora
11 Feb. 2022 - 11:00
  Locaţia
Online

Titlul tezei: "Static Constructs: Evolution and Impact on Software Quality Aspects"

 

Comisia de doctorat:

  • Președinte:  Prof.univ.dr.ing. Horia Ciocârlie (Universitatea Politehnica Timisoara)
  • Conducător științific: Prof.univ.dr.habil.ing. Mihai V. MICEA (Universitatea Politehnica Timisoara)
  • Referenți:
    • Prof.univ.dr.ing. Vasile I. MANTA (Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi)
    • Prof.univ.dr.ing. Alin D. SUCIU (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)
    • Prof.univ.em.dr.ing. Vladimir Ioan CREȚU (Universitatea Politehnica Timisoara)

 

Rezumatul tezei:

Testarea este considerată una dintre activitățile cheie în dezvoltarea sistemelor software complexe. Există o serie de aspecte calitative care sunt strâns legate de procesul de testare, cum ar fi testabilitatea, susceptibilitatea la modificări și susceptibilitatea la erori. Sunt puține studii privind probleme specifice în codul de producție care afectează aceste aspecte. În această teză este prezentată o metodologie care poate fi urmată pentru a studia evoluția și impactul asupra calității sistemelor a unei anumite carențe de proiectare. Aplicabilitatea abordării propuse este demonstrată pentru o categorie specifică de carențe, constructele statice. A fost efectuat un studiu empiric ce include 11 proiecte open-source. Prin intermediul acestui studiu au fost obținute numeroase rezultate interesante cu privire la prezența, evoluția și efectului asupra aspectelor calitative menționate anterior pentru diferite tipuri de constructe statice. Mai multe aici.