Mircea STRATULAT a fost distins cu titlul Profesor Emerit

  Data
April 14th, 2021
  Autor

Dr. ing. Mircea STRATULAT a fost distins cu titlul onorific Profesor Emerit de către Universitatea Politehnica Timişoara, prin Hotărârea Senatului UPT nr. 88/ 12.04.2021,

pentru activitatea didactică, ştiinţifică, managerială şi pentru contribuţiile remarcabile aduse dezvoltării Departamentului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, şi Universităţii Politehnica Timişoara, pe parcursul activităţii profesionale desfăşurate începând din anul 1973.

Profesor univ. dr. ing. Mircea Stratulat (n. 1947) desfăşoară de peste 49 de ani o activitate academică şi ştiinţifică deosebită în cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, Departamentului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, fiind unul din cadrele didactice care au contribuit la dezvoltarea primului departament şi a primei specializări universitare de calculatoare din România, specializare înfiinţată la universitatea noastră.

De-a lungul carierei universitare, domnia sa a publicat, la nivel internaţional şi naţional, peste 120 de articole ştiinţifice, 14 cărţi însumând aproximativ 4000 de pagini, 20 cursuri şi manuale universitare; este autor a 3 invenţii şi a obţinut 2 brevete de inovator. A participat la realizarea a peste 25 de protocoale de cercetare redactate pe bază de contracte şi granturi de cercetare, dintre care 5 în calitate de director, în domenii de mare interes din aria ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor. Este conducător de doctorat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei din 1996.

Activitatea ştiinţifică în domeniul calculatoarelor electronice şi a tehnologiei informaţiei a fost orientată spre o serie de direcţii de mare importanţă şi interes, cum ar fi: proiectarea şi dezvoltarea circuitelor integrate numerice, proiectarea şi dezvoltarea unor sisteme de calcul realizate cu diverse microprocesoare, proiectarea şi dezvoltarea unor sisteme de achiziţie de date, simulatoare de circuite logice, metode de testare şi verificare a sistemelor de calcul.

În cadrul activităţii didactice desfăşurate în cei peste 49 de ani în Departamentul CTI al UPT, domnia sa este iniţiatorul şi realizatorul unui număr important de cursuri noi, printre care se pot enumera: "Memorii semiconductoare", "Circuite integrate", "Memorii optice pentru sisteme de calcul", "Sisteme de achiziţii de date", "Transmiterea datelor numerice pe fibre optice".

Domnul profesor Mircea Stratulat a ocupat timp de 8 ani funcţia de Prodecan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare (2004 - 2012), fiind responsabil în principal cu resursele materiale şi financiare ale facultăţii. De asemenea, domnia sa a participat la dezvoltarea şi coordonarea unui program de Studii de scurtă durată (SSD) în domeniul Calculatoare, în perioada 1999 - 2003, program susţinut financiar şi prin intermediul unui contract de finanţare supervizat de Banca Mondială, în valoare de 150000 EUR, pe care l-a condus în calitate de director.

Totodată, domnul profesor Stratulat este sau a fost membru într-un număr semnificativ comisii ştiinţifice şi profesionale, demonstrând anvergura şi gradul de vizibilitate şi recunoaştere a activităţii domniei sale pe plan naţional şi internaţional:

 • Membru profesional ACM (din 1995);
 • Membru IEEE (din 2001);
 • Membru al IEEE Circuits and Systems Society, IEEE Computer Society şi IEEE
  Communications Society
  (din 2004);
 • Membru fondator al IEEE Instrumentation & Measurement Society (din 2004);
 • Menționat în "The International Directory of Distinguished Leadership" în anul 2001;
 • Distins cu "Certificate of Appreciation" de către IEEE;
 • Distins cu medalia "Loyal Member" de către IEEE;
 • Pentru realizările ştiinţifice şi tehnice a fost premiat de mai multe ori de către redacţia
  revistei "Ştiinţa şi Tehnica";
 • Membru al "International Scientific Board" al revistei "Advances in Electrical and
  Computer Engineering
  ", revistă indexată WoS;
 • A făcut parte din Comitetul de organizare al conferinţei internaţionale SACI, conferinţă
  indexată WoS şi din Comitetul de organizare al conferinţei internaţionale CONTI;
 • Expert evaluator CNCSIS (1999 - 2005);
 • Expert evaluator ANSTI (2000 - 2002).