Cercetare

Centrul de Cercetare în Calculatoare și Tehnologia Informației (CCCTI)

 
Centrul de Cercetare CCCTI susține activitățile de cercetare în domeniul Ingineriei Calculatoarelor și Software și Tehnologia Informației, în cadrul Universității Politehnica Timișoara. Acesta este structurat în cinci laboratoare de cercetare:

Centrul de Cercetare CCCTI a derulat o serie de proiecte de cercetare internaționale, dintre care proiectul FP7 EMuCo, FP7 FET-Open i-Risc, proiectele CHRIST-ERA GEMSCLAIM și DIVIDENT, proiectul POS-CCE Falx-Daciae, precum și un număr mare de proiecte de cercetare finanțate din fonduri naționale.

Directorul Centrului de Cercetare CCCTI: Mihai V. MICEA.

Domenii de cercetare

Lista domeniilor de cercetare în care activează cadrele didactice și cercetătorii din departamentul nostru.

Proiecte de cercetare

Lista celor mai relevante proiecte de cercetare, recente sau în curs de derulare, a cadrelor didactice și a cercetătorilor din departamentului nostru.