Eugenia-Ana CAPOTA, susținere publică a Tezei de doctorat

  Data şi ora
17 Dec. 2021 - 11:00 la 13:00
  Locaţia
Online

Titlul lucrării: "Metode de planificare timp-real pentru sisteme distribuite cu niveluri mixte de criticalitate"

 

Comisia de doctorat:

 

  • Președinte: Profesor emerit dr. ing. Vladimir-Ioan CREȚU (Universitatea Politehnica Timisoara)
  • Conducător științific: Profesor dr. habil. ing. Mihai V. MICEA (Universitatea Politehnica Timisoara)
  • Referenți:
    • Profesor dr. ing. Vasile I. MANTA (Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași)
    • Profesor dr. Dana PETCU (Universitatea de Vest din Timisoara)
    • Profesor dr. ing. Daniel CURIAC (Universitatea Politehnica Timisoara)

 

Rezumatul tezei:

Sistemele de timp real (RT: Real-Time) sunt prezente în viața de zi cu zi, fiind utilizate în numeroase domenii. Aceste tipuri de sisteme implică, pe de o parte, un răspuns în timp real datorită interacțiunii directe cu mediul înconjurător și, pe de altă parte, o administrare eficientă a resurselor. Un concept care prezintă interes ridicat în sistemele de timp real clasice este includerea mai multor funcționalități critice în cadrul aceleași platforme. Astfel, s-a introdus o nouă clasă de sisteme, și anume sistemele cu niveluri mixte de criticalitate (MCSs: Mixed Criticality Systems). Acest concept se referă la „o platformă computațională incorporată, în care aplicații de criticalitate diferită împart resurse computaționale și de comunicare” [1]. Multe aplicații de timp real critice au fost deja implementate folosind arhitecturi distribuite [2]. Aceste arhitecturi conțin o colecție de componente independente, împărțite pe mai multe unități de procesare și care comunică între ele prin intermediul unei rețele [3]. Mai multe informații aici.

Notă: Persoanele interesate să participe la audierea susţinerii publice pot solicita înscrierea la sesiunea online prin e-mail la adresa alin.anton (at) cs.upt.ro, cu cel puţin 72 de ore înainte de data şi ora stabilită pentru susţinere.