Mihai V. MICEA

Picture of Mihai V. MICEA
Poziţie academică
Profesor
Grad
Dr. Habil. Ing.
Funcţii şi atribuţii administrative
Director department
Director al Centrului de cercetare CCCTI
Coordonator al DSPLabs
Contact birou
  Sălile B513, B519
 
(0256 40) 3271
  mihai.micea (at) cs.upt.ro

Scurtă biografie

Mihai V. Micea (IEEE SM'18, IEEE M'02, ACM PM'02) a absolvit studiile de Licenţă (inginerie), Master şi Doctorat (Cum Laude) ale Universităţii Politehnica Timişoara, în domeniul Calculatoare, în anii 1995, 1996, respectiv, 2005.
În 1996 s-a alăturat Departamentului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnica Timișoara, ca asistent universitar. Aici, a devenit profesor universitar în 2013 și Director de departament în 2016. A obținut Atestatul de Abilitare în 2015, conducând de atunci finalizarea cu succes a 4 Teze de doctorat.
Din 1995, este inițiatorul și coordonatorul Laboratoarelor de Prelucrare Numerică a Semnalelor Timișoara (DSPLabs). A fost cofondator si director al IEEE SSIT Romanian Chapter intre anii 2013-2022. De asemenea, a fost co-director general al simpozionului ştiinţific IEEE ROSE 2014, co-director al Comitetului de organizare al editiilor simpozionului SACI incepand din 2016, precum şi preşedinte de sesiune la mai multe conferinţe internaţionale.
Interesele sale de cercetare includ mediile robotice inteligente, gestionarea și optimizarea energiei, rețelele de senzori inteligenți, sistemele hardware și software încorporate și timp-real, sistemele de senzori și de percepție inteligentă, achiziția și prelucrarea numerică a semnalelor, sistemele multimedia, și rețelele de comunicații. A publicat până în prezent peste 125 de lucrări ştiinţifice și tehnice, care sunt citate de peste 1070 de ori în literatura de specialitate. Este autorul sau coautorul a 3 brevete de invenţie acordate (2) sau în evaluare (1), A participat la executia a peste 50 de contracte şi programe de cercetare-dezvoltare internaționale și naționale, dintre care a coordonat 29 în calite de director de proiect sau responsabil. Din această poziţie a gestionat execuţia unei valori totale de peste 1.88 Mil. EUR.

"Eminent Young Researcher of Timisoara" Prize and Medal, National Authority for Scientific Research (ANCS), Romania, 2006.
"Outstanding Reviewers of 2016" Distinction, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, USA, 2017.

Cercetare

Domenii de cercetare
Teza de doctorat
Selecţie proiecte de cercetare
Teze de doctorat conduse
Doctoranzi în stagiu

Selecţie publicaţii