Proiecte de cercetare

CloudPUTing Image

CloudPUTing: Platformă cloud de înaltă performanță la Universitatea Politehnica Timisoara

Scopul proiectului este de a crește capacitatea de cercetare şi inovare a UPT prin crearea unui nod cloud de înaltă performanță, eterogen, eficient energetic, de tip privat, bazat pe tehnologii deschise, conectat într-o reţea națională de noduri cloud, cu aplicabilitate în colectarea, stocarea, analiza, distriburea şi protecţia masivelor de date,produse în cadrul iniţiativelor de cercetare şi inovare derulate în regiunea de vest a României.

Grupul țintă principal al proiectului este format din cercetătorii, doctoranzii, studenții și absolvenții UPT, ce pot beneficia de serviciile aduse de soluțiile cloud, puse la dispoziţie sub forma unor servicii centralizate de putere de calcul, stocare şi productivitate. De asemenea, sunt vizați și partenerii de cercetare publici și privaţi cu care UPT colaborează la nivel local, național sau internațional.

Obiective:

 • Realizarea unei infrastructuri de calcul de tip HPC și de stocare eficientă energetic, pentru furnizarea de medii virtuale flexibile ca gestionare şi scalabile din punctul de vedere al resurselor,
 • Realizarea unei platforme de colectare, stocare şi schimb de date de mari dimensiuni, oferită ca serviciu (PaaS - Platform as a Service). La implementarea platformei se au în vedere trei categorii de date specifice folosite pentru validare: (a) date de tip crowdsourcing/ IoT, (b) date de tip multimedia și (c) date de tip geografic
 • Realizarea unei platforme de servicii și funcții cloud (FaaS - Function as a Service) pentru procesarea și analiza datelor. Proiectul are în vedere și o aplicație demonstrativă de tip învăţare avansată (deep learning) pentru selectarea inteligentă a unui subset de imagini, bazată pe estimarea diversităţii
 • Realizarea unei soluţii locale pentru gestionarea şi păstrarea datelor cu caracter personal rezultate în urma activităţilor de cercetare şi inovare în cadrul UPT, conform noilor standarde GDPR

O sinteză a rezultatelor implementării hardware, din perspectiva ansamblului de noduri și a capacităților acestora, incluzând nodurile FPGA și storage:

 • Total noduri procesare și stocare: 19
 • Total nuclee procesare și stocare: 352
 • Capacitate totală memorie: 4000 GB
 • Capacitate totală stocare; 598 TB (raw), 417 TB (usable)
 • Conectivitate între noduri: 40 Gbps
 • Plăci GPU: 4 x NVIDIA Tesla T4 16GB, Passive, Single Wide, Full Height GPU
 • Plăci FPGA:
  • 2 x Intel FPGA PAC with Arria10 GX, 70W FH
  • 2 x Intel PAC D5005, Stratix10, 32GB, 215W, Double Wide, Full Height, QSFP28 FPGA
Coordonatori proiect
Florin DRĂGAN (Director proiect),

(Responsabil proiect, DCTI)
Echipa de proiect
Valoare totală proiect (grant)
837535 EUR
Sursa de finanțare
EU Structural Fund, Competitivity Operational Program 2014-2020, POC/398/1/1, SMIS Code 123466
Durata proiectului
2020.05.01 - 2022.04.30
Domenii de cercetare