Felicia Mirabela COSTEA, susținere publică a Tezei de doctorat

  Data şi ora
22 Jul. 2021 - 10:00
  Locaţia
Online

Titlul tezei: „Contributions in the Field of Generative Models Applied in eLearning”                                                                                 („Contribuţii în domeniul modelelor generative aplicate în învăţarea electronică”)

 

 

Comisia de doctorat:

 

  • Președinte: Prof.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE  (Universitatea Politehnică Timișoara)
  • Conducător științific: Prof.em.dr.ing. Vladimir Ioan CREȚU (Universitatea Politehnică Timișoara)
  • Referenți:
    • Prof.dr.ing. Rodica POTOLEA (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)
    • Prof.dr.ing. Cornelia Aurelia GYŐRÖDI (Universitatea Oradea)
    • Prof.dr.ing. Ciprian CHIRILĂ (Universitatea Politehnică Timișoara)

 

Prezenta lucrare se focusează pe dezvoltarea și implementarea unei abordări bazate pe obiecte de învățare auto-generative (AGLO) pentru a facilita învățarea și evaluarea automată pentru disciplinele disciplinele științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM). Tematica abordată este de actualitate cu atît mai mult cu cât utilizarea obiectelor de învățare electronice a cunoscut o creștere foarte mare în anul 2020 pe fondul restricțiilor impuse de pandemia generată de virusul Sars-CoV-2.

Termenul de e-learning a devenit un concept important în evoluția educației. În linii mari, eLearning (sau e-learning) înseamnă totalitatea situațiilor educaționale în care mijloacele tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) sunt utilizate în mod semnificativ. Computerul și materialele electronice/multimedia sunt utilizate ca suport în predare, învățare, evaluare. În prezent, termenul de e-learning a înlocuit practic toți termenii care desemnează un nou mod de integrare a TIC în procesul de formare.