CloudPUTing - Platformă Cloud de înaltă performanță la Universitatea Politehnica Timișoara

  Data
July 29th, 2020
  Autor
CloudPUTing

În cadrul UPT s-a lansat, începând cu luna mai a acestui an, implementarea proiectului CloudPUTing, Platformă Cloud de înaltă performanță la Universitatea Politehnica Timișoara, ce are ca rezultat principal realizarea unui nod cloud de tip HPC eterogen dedicat pentru derularea proiectelor de cercetare.

Scopul proiectului este de a creşte capacitatea de cercetare şi inovare a UPT prin crearea unui nod cloud eficient energetic, de tip privat bazat pe tehnologii deschise, ataşat reţelelor naționale și internaţionale de infrastructuri cloud de cercetare, cu aplicabilitate in colectarea, stocarea, analiza, distriburea şi protecţia masivelor de date heterogene, produse în cadrul iniţiativelor de cercetare şi inovare derulate în regiunea de vest a României.

Grupul ţintă principal şi direct al proiectului este format din totalitatea cercetătorilor şi doctoranzilor din UPT, indiferent de domeniul de cercetare în care activează, ce pot beneficia de serviciile aduse de uneltele specifice domeniului CTI, puse la dispoziţie sub forma unor servicii centralizate de putere de calcul, stocare şi productivitate.

Proiectul are prevăzută o durată de implementare de 2 ani, beneficiind de un buget de 4 051 241 LEI, din care 3 832 506 LEI sunt fonduri nerambursabile finanțate prin programul POC/398/1-Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații stiințifice si baze de date europene și internaționale.