Ionel JIAN a fost distins cu titlul Profesor Emerit

  Data
December 5th, 2019
  Autor

Dr. ing. Ionel JIAN a fost distins cu titlul onorific Profesor Emerit de către Universitatea Politehnica Timişoara,

pentru rezultatele deosebite obţinute în plan didactic, ştiinţific şi managerial, pentru contribuţiile aduse dezvoltării Departamentului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, şi Universităţii Politehnica Timişoara, pe parcursul celor peste 48 de ani de activitate.

Profesor univ. dr. ing. Ionel Jian (n. 1947) desfăşoară de peste 48 de ani o activitate academică şi ştiinţifică deosebită, în cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, Departamentului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, fiind unul din cadrele didactice care au contribuit la dezvoltarea primului departament şi a primei specializări universitare de calculatoare din România, înfiinţate la universitatea noastră.

De-a lungul carierei universitare, domnia sa a publicat, la nivel internaţional şi naţional, peste 4 cărţi şi capitole de carte, 5 manuale universitare, 4 cărţi în format electronic, numeroase articole în jurnale de specialitate şi la conferinţe ştiinţifice, precum şi 5 cursuri elaborate în domeniul ingineriei software şi a calculatoarelor, cu accent special asupra sistemelor de baze de date şi a limbajelor de asamblare. Este conducător de doctorat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei din 1997 şi în această calitate a condus desfăşurarea cu succes a 8 programe de doctorat.

A fost responsabil de proiect, împreună cu profesorul Alexandru Rogojan, pentru amenajarea Centrului de Calcul al Institutului Politehnic (1975), pe care la condus în calitate de Director (1988-1991). În această perioadă, domnul profesor Jian a coordonat un colectiv de 18 persoane în 2 schimburi, pentru deservirea şi operarea Centrului de calcul, precum şi un colectiv de proiectare-dezvoltare de 16 persoane.

Timp de 20 de ani, domnul profesor Jian a fost responsabil cu dotarea laboratoarelor din cadrul Departamentului de Calculatoare, UPT, realizând compartimentarea şi amenajarea completă a peste 3 laboratoare. De asemenea, a participat la desfăşurarea cu succes unor proiecte de cercetare şi dezvoltare de anvergură, în domeniu:

  • Implementarea unui Calculator de proces pentru testarea bateriilor electrice, contract Fabrica de baterii Elba Timisoara (1978-1981);
  • Proiectarea şi realizarea unui robot în coordonate polare, "REMT", destinat deservirii a 2 strunguri si 2 freze pentru prelucrarea axelor (20-60 kg) motoarelor electrice mari pentru Electromotor Timişoara, în cadrul Programului de cercetare şi proiectare a roboţilor industriali (1979). În 1984, colectivul de cercetare a primit Premiul "Traian Vuia" al Academiei Române pentru "rezultatele obţinute în cercetarea şi proiectarea roboţilor industriali".

Totodată, domnul profesor Jian este sau a fost membru într-un număr semnificativ comisii ştiinţifice şi profesionale, demonstrând anvergura şi gradul de vizibilitate şi recunoaştere a activităţii domniei sale pe plan naţional şi internaţional:

  • Membru profesional ACM;
  • Membru IEEE;
  • Membru Oracle Academy, din 1997, obţinând în 2018 Placheta "Oracle Academy – Member Institution" pentru Universitatea Politehnica Timişoara;
  • Expert UEFISCSU - Ministerul Educaţiei, pentru implementarea proiectului "Registrul Matricol Unic" în universităţile din România;
  • Expert proiectul FARE R009 "Informatizarea Managementului Universitar" (1998-2003);
  • Membru expert în cadrul proiectului FP6 nr.89/2006-2008, "Greenergy Corint Investment Decision Tool";
  • Membru expert în Comisia de dotare cu tehnică de calcul a Universităţii Politehnica Timişoara si in comisiile de licitaţie aferente, timp de 12 ani;
  • Premiul "Traian Vuia" al Academiei Române pentru "rezultatele obţinute în cercetarea şi proiectarea roboţilor industriali", 1984.