Machine Learning şi Cloud Computing and Internet of Things - Două noi programe de Master în Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

  Data
June 10th, 2020
  Autor
New Masters - Machine Learning, Cloud Computing and Internet of Things

Două noi programe de Master vor fi lansate din toamna lui 2020 în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei:

Sistemele cu inteligenţă artificială sunt din ce în ce mai prezente în toate aspectele vieţii noastre cotidiene, de la aparate electrocasnice, la automobile, jocuri pe calculator, aplicaţii mobile şi la activităţi pe care le desfăşurăm la servici. Programul "Master of Machine Learning" produce specialişti de înaltă calificare în domeniul machine learning, capabili să dezvolte sisteme cu inteligenţă artificială eficiente şi performante, precum şi să contribuie activ la evoluţia industriei în domeniu. Principalele componente pe care se concentrează programul de studii de master sunt: machine learning, deep learning, computer vision şi big data. Aceste componente devin din ce în ce mai importante în dezvoltarea sistemelor software din prezent, în special a celor cu inteligenţă artificială.

Cloud Computing şi Internet of Things reprezintă etape noi în calculul de înaltă performanţă, ce contribuie substanţial la crearea societăţii digitale. Fără aceste componente, transporturile inteligente, oraşele inteligente, reţele de tip smart grid, agricultura inteligentă, Industru 4.0 etc., nu pot fi imaginate. Cloud computing şi IoT includ domenii dinamice şi moderne precum senzori, big data, comunicaţii mobile, sisteme cibernetice, securitate, comunicaţii fără fir, iar viitorul acestora este foarte promiţător: CAGR arată că piaţa Internet of Things va atinge 560 miliarde de dolari până in 2022, iar creşterea acesteia va fi de 20% pe an. Programul "Master of Cloud Computing and Internet of Things" produce specialişti de înaltă calificare în domeniile de vârf Cloud Computing şi Internet of Things, capabili să contribuie la evoluţia industriei din aceste domenii.

Odată cu introducerea celor două noi programe de Master, au fost restructurate şi actualizate toate curiculele programelor de Master din domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei. Ca rezultat, cele patru programe de Master din domeniul CTI au o structură unitară, în acelaşi timp simplă şi flexibilă:

Anul 1 Anul 2
Semestrul 1 Semestrul 2 Semestrul 3 Semestrul 4
Nucleu 1 Nucleu 3 Nucleu 5 Cercetare 4
Nucleu 2 Nucleu 4 Nucleu 6 Cercetare 5
Opţional 1 Opţional 2 Opţional 3
Cercetare 1 Cercetare 2 Cercetare 3 Susţinerea Disertaţiei

Componenta curiculară de nucleu

  • Conţine lista disciplinelor care definesc programul de Master
  • În fiecare semestru trebuie selectate 2 discipline, din lista corespunzatoare programului de Master
 
  Master of Machine Learning Master of Cloud Computing and Internet of Things Master of Information Technology Master of Software Engineering
 

Componenta curiculară opţională

  • Susţine opţiunile individuale pentru lărgirea ariei de specializare, în cadrul domeniului CTI
  • În fiecare semestru trebuie selectată 1 disciplină, din cadrul oricărui program de Master din domeniul Calcultatoare şi Tehnologia Informaţiei

Componenta curiculară de cercetare

  • Dezvoltă abilităţile de cercetare ale studentului masterand pe parcursul celor patru semestre ale programului
  • Conţine cursuri şi activităţi legate în mod direct de cercetare şi de dezvoltarea Disertaţiei de Master

 

Mai multe detalii pot fi găsite în pagina cu descrierea programelor de Master.