Vladimir CREŢU a fost distins cu titlul Profesor Emerit

  Data
October 21st, 2016
  Autor
Professor Emeritus Vladimir Creţu and professor Viorel-Aurel Şerban, Rector of UPT

Dr. ing. Vladimir CREŢU a fost distins cu titlul onorific Profesor Emerit de către Universitatea Politehnica Timişoara,

pentru activitatea didactică, ştiinţifică, managerială şi pentru contribuţiile remarcabile aduse dezvoltării Departamentului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, în calitate de director de departament, timp de 24 de ani.

Profesor univ. dr. ing. Vladimir Ioan Creţu (n. 1950) desfăşoară de peste 42 de ani o activitate academică şi ştiinţifică cu totul deosebită, în cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, Departamentului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, coordonând dezvoltarea acestui departament cu o înaltă ţinută morală, organizatorică şi colegială, din 1992 şi până în 2016.

De-a lungul carierei universitare, domnia sa a publicat, la nivel internaţional şi naţional, peste 207 de articole ştiinţifice, 10 cărţi şi 10 brevete de invenţie și inovație, în domenii de mare interes din aria ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor, incluzând sistemele timp-real, structuri de date şi algoritmi, proiectarea şi analiza algoritmilor, tehnici de programare, managementul proiectelor software. Este conducător de doctorat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei din 1994.

Prof.univ.dr.ing. Vladimir Creţu ocupă sau a ocupat pe parcursul activităţii o serie de funcţii academice şi de conducere deosebit de onorante:

Totodată, domnul profesor Creţu este sau a fost membru într-un număr semnificativ comisii ştiinţifice şi profesionale, demonstrând anvergura şi gradul de vizibilitate şi recunoaştere a activităţii domniei sale pe plan naţional şi internaţional:

 • Membru senior ACM
 • Membru IEEE
 • Membru al Academiei de Informatică şi Inginerie din România
 • Membru în Consiliul Ştiinţific al Centrului Naţional pentru Tehnologia Informaţiei
 • Membru al Asociaţiei Române a Inginerilor
 • Membru expert în Comisia ştiinţe inginereşti, ARACIS
 • Membru expert în Comisia automatică, calculatoare şi informatică, CNADTCU
 • Membru expert in Comisia ştiinţe inginereşti, CNEAA
 • Membru fondator al Societăţii Academice pentru Ştiinţa şi Ingineria Calculatoarelor România
 • Membru fondator al Societăţii de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei din România
 • Co-preşedinte general al conferinţei ştiinţifice internaţionale IEEE International Symposium on Robotic and Sensors Environments, ROSE 2014, IEEE, Instrumentation and Measurement Society, Timisoara, Romania