Vasile POP

POP Vasile
-
Poziţie academică
Profesor
Grad
Dr. Ing.
Funcţii şi atribuţii administrative
Secretar ştiinţific, Facultatea de Electrotehnică (1972-1976)
Prodecan, Facultatea de Electrotehnică (1976,1977)
Activite în cadrul departmentului
1972 - 1989

Scurtă biografie

Prof.dr.ing. Vasile Pop s-a născut la data de 20 octombrie 1938 la Blaj, judeţul Alba. A urmat şcoala primară şi gimnazială în localitatea natală, dar mai apoi, fiindcă liceele din Blaj au fost închise în anii '50 din dispoziţia regimului comunist, a fost nevoit să înceapă liceul în altă parte. A ales liceul teoretic "Stephan Ludwig Roth" din Mediaş, secţia română. Aici a fost coleg printre alţii cu renumitul tenor Ludovic Spiess.

După terminarea liceului îşi continue studiile în Timişoara la Institutul Politehnic. Şi fiindcă la acea vreme voia să implementeze în ţara noastră locomotivele electrice, s-a înscris la Facultatea de Electrotehnică, pentru a studia în special motoarele electrice. Dar viitorul avea să-i rezerve alt destin. Între timp a început în lume şi în ţara noastră revoluţia calculatoarelor. 

Prof.dr.ing. Vasile PoP absolvă cursurile Facultăţii de Electrotehnică din cadrul Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timişoara şi obţine diploma de inginer în anul 1960, fiind repartizat cadru didactic la aceeaşi facultate.

În perioada 1960 – 1963 a fost asistent suplinitor la disciplina Electronică industrială. Între anii 1963 – 1965 este doctorand cu frecvenţă în Republica Democrată Germană unde în cadrul programului doctoral a lucrat în cadrul Institutului de Matematici Aplicate al Şcolii Tehnice Superioare “Otto von Guericke” din Magdeburg. În anul 1965 îţi susţine teza de doctorat cu titlul “Despre mărirea capacităţii de memorare a unui calculator numeric”, obţinând titlul ştiinţific de “doctor inginer” cu calificativul “magna cum laude” din partea Şcolii Tehnice Superioare “Otto von Gyericke” din Magdeburg.

În anul 1965 este numit şef de lucrări suplinitor, iar din anul 1969 devine  şef de lucrări titular. În această calitate predă cursurile “Maşini de calcul şi programare”, “Bazele logice ale Calculatoarelor” şi “Teoria informaţiei”, ultimele două pentru studenţii secţiei de calculatoare recent înfiinţate la Politehnica din Timişoara.

În februarie 1972 ocupă prin concurs un post de conferenţiar la Catedra de Calculatoare funcţie pe care o îndeplineşte până în anul 1978. În calitate de conferenţiar predă cursurile “Bazele logice ale Calculatoarelor” (denumit ulterior “Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice”), “Structura sistemelor de calcul” (denumit ulterior “Structura sistemelor de prelucrare a datelor numerice”) şi “Programare şi informatică”.

În anul 1978, ocupă prin concurs poziţia de profesor titular şi predă în continuare cursurile “Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice” şi “Structura sistemelor de prelucrare a datelor numerice” la care începând din anul 1984 se adaugă cursul “Calculatoare numerice”, toate pentru studenţii specializării Automatizări şi Calculatoare.

Profesorul Pop Vasile, a fost un cadru didactic de excepţie dedicat  trup şi suflet procesului de instruire a studenţilor. A redactat în premieră cursuri, manuale de proiectare, îndrumătoare de laborator şi culegeri de probleme, toate multiplicate pentru procesul didactic. În total a elaborat 14 cărţi şi manuale didactice.  În acelaşi timp s-a implicat în coordonarea lucrărilor de autodotare a laboratorului prin proiectarea şi realizarea mai multor calculatoare cu caracter didactic în cadrul Activităţii de cercetare proiectare a studenţilor din anii 4 şi 5, dintre care se pot aminti: microcalculatorul MCD 1 cu circuite integrate realizat experimental şi ca prototip la Atelierul Şcolă şi de Microproducţie al  Institutului Politehnic Timişoara, microcalculatorul MCDP (model experimental şi proptotip), microcalculatorul MCD4, microcalculatorul MCD85 cu microprocesor 8085, microsistemul pentru achiziţia şi prelucrarea datelor de la instrumentele de măsură cu microprocesor 8080, minicalculatorul didactic CETA 16 D, microsistem de calcul cu microprocesor 68000, ş.a.

O menţiune specială trebuie făcută referitor la talentul pedagogic al profesorului Vasile Pop. Fire blândă, de o delicateţe şi bunătate fără margini, înzestrat cu un calm olimpian ardelenesc, domnia sa era un educator prin excelenţă, un orator de mare talent, apropiat studenţilor care întotdeauna umpleau amfiteatrele şi sălile de curs pentru a-l audia.

Activitatea de cercetare a profesorului Pop Vasile s-a desfăşurat cu precădere în cadrul laboratoarelor Catedrei de Calculatoare, transformată ulterior în Catedra de Automatizări şi Calculatoare, abordând probleme privind aritmetica sistemelor de calcul, memoriilor calculatoarelor, structura sistemelor de calcul şi inteligenţă artificială. Rezultatele acestei activităţi de cercetare sunt reflectate prin publicarea a 47 de lucrări ştiinţifice din care 27 de lucrări publicate în ţară şi strainătate şi 17 lucrări efectuate pe bază de contract pentru unităţi economice şi de cercetare-proiectare din ţară.

Dintre contribuţiile ştiinţifice aduse prin activitatea de cercetare a prof.dr.ing. Vasile Pop se pot menţiona ca şi contribuţii teoretice:

  • Dezvoltarea unor algoritmi rapizi, nconvenţionali pentru efectuarea operaţiilor artimetice în calculatoare;
  • Studiul memoriilor şi a sistemelor de cuplare a acestora la unitatea centrală a sistemului de calcul;
  • Perfecţionarea metodelor de analiză şi sinteză a dispozitivelor numerice;
  • Concepţia şi dezvoltarea de structuri de calcul cu caracter instructiv.

Dintre contribuţiile tehnico-aplicative se pot menţiona:

  • Cercetarea, proiectarea şi realizarea de microcalculatoare şi minisisteme de calcul pentru uz didactic;
  • Elaborarea de studii tehnico-ştiinţifice privind oportunitatea introducerii în fabricaţia de serie a anumitor tipuri de memorie pentru calculator ţinând cont de perspectivele diverselor tehnologii;
  • Coordonarea activităţii colectivului de cercetare aplicativă în domeniul inteligenţei artificiale, vizând realizarea de structuri de calcul pentru recunoaşterea semnalelor audio în vederea asigurării comunicaţiei directe om-calculator.

Profesorul Vasile Pop s-a implicat cu devotament şi conştinciozitate în activităţi conexe procesului didactic. Dintre responsabilităţile pe care le-a îndeplinit de-a lungul anilor se pot evidenţia poziţia de director educativ al căminelor studenţeşti ale Facultăţii de Electrotehnică (1971-72), membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii de Electrotehnică (1972-1980), secretar ştiinţific al Biroului Consiliului Profesoral al Facultăţii de Electrotehnică (1972-1976), prodecan al Facultăţii de Electrotehnică (1976,1977), preşedinte al Comisiei de Judecată din I.P.T.(1980-1984) şi multe altele.

            Se stinge din viaţă răpus de o boală nemiloasă la data de 14 mai 1990.

            Profesorul Pop Vasile a fost una dintre personalităţile de prim rang care face parte din generaţia de aur a părinţilor fondatori ai primei Şcoli de Calculatoare din România la Politehnica din Timişoara. Alături de profesorul Alexandru Rogojan, profesorul Vasile Pop şi-a dedicat întreaga sa viaţă şcolii superioare româneşti, slujind cu devotament şi credinţă idealurile acesteia. A făcut parte dintr-o generaţie de vizionari geniali care au reuşit prin determinare, abnegaţie, perseverenţă şi sacrificiu să-şi materializeze cele mai îndrăzneţe aspiraţii.

Cercetare

Domenii de cercetare
Interese de cercetare
  • Aritmetica sistemelor de calcul; Memoriilor calculatoarelor; Structura sistemelor de calcul.