Călin-Adrian POPA, susținere publică a Tezei de abilitare

  Data şi ora
12 Nov. 2021 - 12:00 la 14:00
  Locaţia
Online

Titlul lucrării: "Complex- and hypercomplex-valued neural networks

Autor: Dr. Eng. Călin-Adrian POPA

Comisia de specialitate:

  • Președinte: Profesor Habil Dr. Ing. Mihai Victor MICEA (Universitatea Politehnica din Timișoara)
  • Membri:
    • Profesor Dr. Ing. Vasile Ion MANTA (Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași)
    • Profesor Dr. Ing. Dorian GORGAN (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)

Rezumatul tezei:

Această teză de abilitare prezintă cele mai importante realizări științifice, profesionale și academice ale autorului ei, începând cu 29 mai 2015, când autorul și-a susținut teza de doctorat intitulată „Algoritmi de învățare pentru rețele neuronale Clifford”, la Universitatea Politehnica Timișoara.
În această perioadă, autorul a elaborat 29 de articole, toate în calitate de prim autor, dintre care 6 au fost articole de jurnal, publicate în jurnale academice cu un factor de impact mare și 23 au fost articole de conferință, publicate la conferințe de prim rang în domeniul inteligenței artificiale, mai precis al rețelelor neuronale. Autorul a fost, de asemenea, directorul a două proiecte de cercetare câștigate prin competiție.
Autorul și-a început cariera academică în octombrie 2015 ca asistent, apoi a promovat ca șef de lucrări în octombrie 2016, iar din octombrie 2019 este conferențiar la Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnica Timișoara. El a actualizat cursul și/sau laboratorul pentru 4 cursuri și a introdus 4 noi cursuri la Master of Machine Learning, pentru care este coordonatorul programului. De asemenea, a fost coordonatorul a peste 70de teze de licența, peste 20 de teze de masterat și este membru al comisiei de îndrumare pentru 7 doctoranzi. Mai multe informații se găsesc aici.

Notă:
Persoanele interesate să participe la sustinerea tezei de abilitare pot solicita înscrierea prin e-mail la adresa: petra.csereoka (at) cs.upt.ro.