Constantin Andrei ZAMFIRA, Susținere Publică a Tezei de Doctorat

  Data şi ora
25 Mar. 2022 - 11:00 la 13:00
  Locaţia
Online

Titlul tezei: "Contribuții la Dezvoltarea și Standardizarea WEB-ului Semantic"

 

Comisia de doctorat:

  • Președinte:  Prof.univ.emerit dr.ing. Vladimir-Ioan CREȚU (Universitatea Politehnica Timisoara)
  • Conducător științific: Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (Universitatea Politehnica Timisoara)
  • Referenți:
    • Prof.univ. emerit dr.ing. Victor-Valeriu PATRICIU (Academia de Tehnică Militară din București)
    • Prof.univ. emerit dr.ing. Viorel NEGRU (Universitatea de Vest Timișoara)
    • Prof.univ.dr.ing. Mircea POPA (Universitatea Politehnica Timișoara)

 

Rezumatul tezei:

    Pornind chiar de la titlu, în această teză am încercat să aduc contribuții la dezvoltarea noii generații a celui mai important și mai utilizat serviciu de Internet (World Wide Web), care este cunoscută sub numele de Web 3.0, sau Semantic Web.
   Această versiune a apărut la începutul anilor 2000, fiind inventată de către nimeni altul decât părintele Internetului și al World Wide Web-ului, savantul englez sir Timothy Berners-Lee. Scopul său principal a fost să aducă o structură în dezordinea care exista pe Web, care este dominat de documente nestructurate (text simplu) și semi-structurate (XML, HTML), extinzând aceste documente la date care au o structură semantică. Un alt obiectiv al acestei noi generații a Web-ului este posibilitatea de prelucrare automată a datelor de către mașini, care să înlocuiască munca laborioasă a oamenilor de căutare, găsire, prelucrare, combinare a informațiilor din paginile web; altfel spus, s-a dorit automatizarea proceselor. Acest lucru se poate obține prin adnotarea resurselor web cu ajutorul unor adnotații care păstrează informații despre conținutul lor și care pot fi înțelese de către agenții automați de pe Web, numite marcaje semantice. Pentru a se asigura că agenți diferiți au o înțelegere comună a termenilor din aceste descrieri se folosesc ontologii unde se definesc atât termenii cât și relațiile existente între ei. Ontologiile reprezintă piatra de temelie a Web-ului Semantic, susținând realizarea proceselor automate, oferind vocabulare cu termenii și relațiile lor. Din cauza faptului că Web-ul Semantic este la începuturile sale, există în prezent o nevoie mare de aceste vocabulare cu date structurate semantic, precum și de agenți inteligenți care trebuie să execute operațiile necesare asupra resurselor de pe Web, cele mai importante fiind cele de raționament. Pentru îndeplinirea obiectivelor de proiectare a fost creată o arhitectură a proiectului constituită dintr-o stivă de nivele care au fost propuse ad-hoc pentru a susține funcționalitatea Web-ului Semantic. Pentru majoritatea acestor nivele ale stivei au fost create limbaje și tehnologii, însă există altele care nu au fost încă standardizate datorită numeroaselor probleme și disocieri care există în acele domenii; acestea sunt nivelele de Logică, Încredere și Dovezi ale arhitecturii SW, pentru care nu au fost (încă) dezvoltate standarde.
   Fiind spuse cele de mai sus, am considerat că domeniul Web-ului Semantic este unul potrivit pentru a-mi realiza cercetarea, cu multe arii care necesită soluționări de probleme și la care aș putea contribui și eu. Mai multe detalii aici.

Notă: Persoanele interesate să participe la audierea susţinerii publice pot solicita înscrierea la sesiunea online prin e-mail la adresa gabriela.balaure (at) cs.upt.ro, cu cel puţin 72 de ore înainte de data şi ora stabilită pentru susţinere.