Tehnologia Informației - Un nou program de inginerie în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

  Data
September 26th, 2022
  Autor
Information Technology poster

Pentru a veni în întampinarea cererii tot mai mari de specialiști IT din aproape toate ariile de activitate ale societății moderne, a fost lansat un nou program de inginerie (studii de licență) la Facultatea de Automatică și Calculatoare, cu începere din anul universitar 2022-2023: Tehnologia Informației.

Acest program va funcționa în paralel cu programul existent, Calculatoare (urmașul modern al primului program de studii în calculatoare din universitățile românești, lansat în 1966), iar ambele vor produce ingineri de înaltă calificare în domeniul calculatoare și tehnologia informației. Principalele diferențe dintre cele două programe de studii pot fi rezumate pe scurt astfel:

 • Programul Tehnologia Informației pune accent mai mare asupra dezvoltării, integrării și administrării sistemelor sigure bazate pe tehnică de calcul și a infrastructurilor de rețea;
 • Programul Calculatoare insistă mai mult asupra proiectării, implementării și mentenanței componentelor hardware și software ale sistemelor de calcul moderne și a rețelelor de dispozitive inteligente.

Ambele programe se bazează pe o curiculă modernă și flexibilă, cu structură comună. Primul an de studii este similar pentru ambele programe, diferențele dintre acestea apărând în manieră graduală, cu începere din anul al doilea. Studenții vor opta continuarea studiilor pentru unul din cele două programe, la finalul primului an de studii.

Planul de învățământ, ce cuprinde o durată totală de 4 ani (8 semestre), conține următoarele categorii principale de cursuri:

Cursuri Fundamentale (științe inginerești)

 • Sunt cursuri fundamentale pentru pregătirea generală de inginer
 • Câteva exemple:
  • Analiză matematică
  • Programarea calculatoarelor
  • Fundamente de energie electrică
  • Logică și structuri discrete
  • Algebră și geometrie
  • Grafică asistată de calculator
  • Fizică

Cursuri de Domeniu (domeniul CTI)

 • Sunt cursuri ce definesc domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației
 • Câteva exemple:
  • Logică digitală
  • Structuri de date și algoritmi
  • Rețele de calculatoare
  • Programarea orientată pe obiecte
  • Arhitectura calculatoarelor
  • Electronică digitală
  • Bazele inteligenței artificiale
  • Fundamente de inginerie software
  • Baze de date

Cursuri și Opționale de Specialitate (programul Tehnologia Informației)

 • Sunt cursuri ce dezvoltă competențele de specialitate
 • Cu ajutorul cursurilor opționale, fiecare student își poate personaliza propriul traseu educațional
 • Câteva exemple:
  • Administrarea bazelor de date
  • Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor web
  • Programare .NET
  • Administrarea sistemelor de operare
  • Securitatea sistemelor de calcul
  • Administrarea rețelelor
  • Sisteme incorporate
  • Proiectarea si analiza aplicatiilor mobile
  • Senzori și rețele de senzori
 • Studenții de la acest program pot alege și o serie de cursuri de specialitate din cadrul programului Calculatoare

Cursuri Complementare

 • Sunt cursuri ce dezvoltă competențele transversale ale studenților
 • Câteva exemple:
  • Limbi străine
  • Educație fizică
  • Comunicare
  • Management și marketing

 

Mai multe detalii se pot găsi pe site-urile web ale Facultății de Automatică și Calculatoare și ale Departamentului Calculatoare și Tehnologia Informației.