Programe de Licenţă

Informaţii privind programele de studii de Licenţă (Inginerie) şi principalele specializări aferente, pentru care DCTI oferă suport educaţional şi de cercetare:

Prezentare generală

Structura generală a programelor de studii de Licenţă din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara este prezentată în tabelul următor:

Durata totală 4 ani
Structura 8 semestre x 14 săptămâni
Semestrele 7 şi 8 includ realizarea Lucrării de diplomă
Cerinţe generale de admitere Diplomă de bacalaureat
Total credite 240
Absolvire Examen de diplomă
Titlu obţinut Inginer licenţiat

 

Programele de studii de Licență în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației au o structură unitară, în acelaşi timp simplă şi flexibilă:

Anul 1 Anul 2
Semestrul 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
       
Cursuri      
Fundamentale      
  Cursuri    
  Domeniu    
Cursuri      
Complementare      
Anul 3 Anul 4
Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8
       
Cursuri      
Domeniu Opționale    
  Specialitate    
Cursuri      
Specialitate   Proiect Practică
  Complementare   Diplomă
Practica   Examen Diplomă

Structura de mai sus conține, pentru toate programele de studii de licență din domeniul CTI, următoarele categorii principale de cursuri:


Cursuri Fundamentale (științe inginerești)

 • Sunt cursuri fundamentale pentru pregătirea generală de inginer
 • Exemple:
  • Analiză matematică
  • Programarea calculatoarelor
  • Fundamente de energie electrică
  • Logică și structuri discrete
  • Algebră și geometrie
  • Grafică asistată de calculator
  • Fizică
  • Matematici asistate de calculator
  • Tehnici de programare
  • Probabilități și statistică


Cursuri de Domeniu (CTI)

 • Sunt cursuri ce definesc domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației
 • Exemple:
  • Logică digitală
  • Structuri de date și algoritmi
  • Rețele de calculatoare
  • Programarea orientată pe obiecte
  • Arhitectura calculatoarelor
  • Electronică digitală
  • Achiziția și prelucrarea datelor
  • Proiectarea și analiza algoritmilor
  • Fundamente de inginerie software
  • Baze de date
  • Sisteme de operare
  • Calculatoare numerice
  • Bazele inteligenței artificiale
  • Proiectarea cu microprocesoare
  • Prelucrarea imaginilor


Cursuri și Opționale de Specialitate

 • Sunt cursuri ce dezvoltă competențele de specialitate
 • Cursurile sunt caracteristice fiecărui program de studii individual
 • Cu ajutorul cursurilor opționale, fiecare student își poate personaliza propriul traseu educațional
 • Studenții unei specialzări pot alege și o serie de cursuri de specialitate din cadrul celorlalte programe de studii din domeniul CTI
 • Listele cu exemple de cursuri se găsesc la descrierea fiecărui program de studii, de mai jos


Cursuri Complementare

 • Sunt cursuri ce dezvoltă competențele transversale ale studenților
 • Exemple:
  • Limbi străine
  • Educație fizică
  • Comunicare
  • Management și marketing

 

Principalele specializări din domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, pentru care DCTI oferă suport majoritar, sunt prezentate în continuare:

 

Calculatoare-RO

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de licenţă (de absolvire) Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Ingineria calculatoarelor şi ingineria software
Limba de predare Română
Prezentarea programului de studii
Cursuri și opționale de specialitate (exemple)
 • Proiectarea detaliată a sistemelor software
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Programarea sistemelor distribuite
 • Ingineria calculatoarelor
 • Explorarea datelor
 • Limbaje formale și tehnici de compilare
 • Sisteme mobile și aplicații
 • Codesign hardware-software
 • Tehnici de proiectare asistată de calculator
 • Telecomunicații digitale
 • Programare Web
 • Managementul proiectelor software
 • Fiabilitatea sistemelor de calcul
 • Sisteme expert
 • Sisteme multimedia
 • Calitate și evoluție software
Forma de admitere Examen de admitere
(test tip grilă cu subiecte din matematică)
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor

 

Calculatoare-EN

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de licenţă (de absolvire) Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Ingineria calculatoarelor şi ingineria software
Limba de predare Engleză
Prezentarea programului de studii Este similar programului de studii Calculatoare-RO, dar cu predare în limba engleză.
Forma de admitere Examen de admitere
(test tip grilă cu subiecte din matematică)
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor

 

Tehnologia Informației

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de licenţă (de absolvire) Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Tehnologia informației
Limba de predare Română

Prezentarea programului de studii

 • Hi-res poster (pdf) [1]
   
 • Programul produce ingineri de înaltă calificare în domeniul calculatoare și tehnologia informației.
   
 • Cunoștințe și abilități dobândite: [2]
  • cunoașterea abordărilor curente în IT și dobândirea abilităților necesare selectării, dezvoltării, aplicării, integrării și administrării de tehnologii de calcul sigure, pentru a permite diverșilor utilizatori împlinirea obiectivelor lor personale, profesionale și sociale;
  • dobândirea abilităților de comunicare, colaborare interdisciplinară și de gestionare a proiectelor.
    
 • Rezultate educaționale, care definesc profilul absolventului IT: [2]
  • analizează probleme complexe, din realitate, pentru a identifica și defini specificațiile sistemelor de calcul și aplică tehnici computaționale în procesul de rezolvare a problemelor respective;
  • proiectează, implementează și evaluează soluții bazate pe sisteme și rețele de calcul, ce îndeplinesc seturi de specificații și necesități date, în contextul domeniului IT;
  • produce raționamente avizate și include perspectivele unice ale altora în activitatea computațională, pe baza unor principii de legalitate și etică;
  • identifică și anailzează necesitățile utilizatorilor, și le include în procesul de selecție, integrare și administrare a sistemelor bazate pe tehnică de calcul.
    
 • De ce să urmezi acest program de studii la UPT:
  • specializare foarte căutată la nivel național și internațional;
  • acces ușor la job-uri super interesante, cu salarii mari și recompense multiple, după absolvire;
  • curicula modernă și flexibilă - îți poti alege propriul parcurs pentru studii, în domeniul general al tehnologiei informației;
  • ai la dispoziție infrastructură de înalt nivel, laboratoare bine echipate și tehnologii de ultimă oră;
  • vei putea accesa programe de master de top, după absolvire;
  • trăiești la maxim viața de student, cu facilitățile și resursele oferite de universitate, într-un oraș cosmopolit.
Cursuri și opționale de specialitate (exemple)
 • Administrarea bazelor de date
 • Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor web
 • Programare .NET
 • Administrarea sistemelor de operare
 • Securitatea sistemelor de calcul
 • Administrarea rețelelor
 • Sisteme încorporate
 • Analiza și vizualizarea datelor
 • Calcul de înaltă performanță (HPC)
 • Interfețe om calculator
 • Proiectarea bazelor de date
 • Proiectarea și analiza aplicațiilor mobile
 • Senzori și rețele de senzori
 • Managementul infrastructurii IT
 • IoT și arhitecturi Cloud
 • Analiza volumelor mari de date (Big data)
Forma de admitere Examen de admitere
(test tip grilă cu subiecte din matematică)

 

Note:

 1. Poster design: Sebastian Sofran și Mihai V. Micea, 2022.
 2. Adaptat după:
  Task Group on Information Technology Curricula, "Information Technology Curricula 2017, IT2017. Curriculum Guidelines for Baccalaureate Degree Programs in Information Technology" Association for Computing Machinery (ACM) and IEEE Computer Society (IEEE-CS), Dec. 2017, Online (last accessed: Oct. 2022).