Programe de Doctorat

Studiile universitare de doctorat în Universitatea Politehnica Timişoara sunt organizate la nivelul Şcolii Doctorale UPT. Programul de doctorat se desfăşoară sub coordonarea unui conducător de doctorat, de regulă pe o durată de 3 ani, şi include două componente:

 • Programul de pregătire doctorală bazat pe studii universitare avansate (totalizând un număr de 30 de credite transferabile)
 • Programul individual de cercetare ştiinţifică

Programele de doctorat susţinute de către DCTI se încadrează în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.

Informaţii privind admiterea la programele de doctorat susţinute de către DCTI, conducătorii de doctorat şi temele propuse pot fi găsite la secţiunea Admitere.

Principalele regulamente la nivelul universităţii, facultăţii şi departamentului, referitoare la programul de studii de doctorat, se regăsesc la secţiunea Regulamente.

Conducătorii de doctorat din cadrul DCTI, cu domeniile aferente de cercetare, se regăsesc în următoarea listă.

Studenţii ce desfăşoară în prezent programe de doctorat pot fi găsiţi în lista cercetătorilor din cadrul DCTI. Documentele ce compun dosarul doctorandului sunt prezentate aici.

Tezele de doctorat finalizate şi susţinute în cadrul DCTI pot fi găsite în următoarea listă.

Coordonatori doctorat

Horia CIOCÂRLIE

Domenii de cercetare
Modelare, verificare formală şi testare, Limbaje de programare şi compilatoare

Vladimir I. CREŢU

Domenii de cercetare
Inginerie software, Limbaje de programare şi compilatoare, Sisteme încorporate, Sisteme timp-real, Instrumentaţie şi măsurare, E-learning

Ștefan HOLBAN

Domenii de cercetare
Inteligenţă artificială, Explorarea datelor, Modelarea datelor

Ionel JIAN

Domenii de cercetare
Sisteme de baze de date, Analiza si gestionarea ansamblurilor de date, Modelarea datelor, Sisteme de baze de date distribuite, Sisteme bazate pe cunoştinţe

Mircea POPA

Domenii de cercetare
Proiectarea şi co-proiectarea sistemelor, Sisteme reconfigurabile, Sisteme hardware-software, Calcul ubicuu, Sisteme încorporate, Gestionarea şi optimizarea energiei, Infrastructuri şi medii inteligente, Sisteme senzoriale şi de percepţie inteligentă, Reţele de senzori

Mircea STRATULAT

Domenii de cercetare
Arhitecturi de calcul, Proiectarea şi co-proiectarea sistemelor, Testarea sistemelor, Instrumentaţie şi măsurare

Mircea VLĂDUŢIU

Domenii de cercetare
Arhitecturi de calcul, Sisteme emergente, Sisteme reconfigurabile, Fiabilitatea sistemelor, Testarea sistemelor, Calcul paralel, Instrumentaţie şi măsurare

Oana AMĂRICĂI-BONCALO

Domenii de cercetare
Sisteme reconfigurabile, Fiabilitatea sistemelor, Sisteme încorporate

Marius MARCU

Domenii de cercetare
Arhitecturi de calcul, Sisteme distribuite şi multiprocesor, Sisteme încorporate, Gestionarea şi optimizarea energiei, Instrumentaţie şi măsurare, Reţele şi comunicaţii, Sisteme mobile

Radu MARINESCU

Domenii de cercetare
Inginerie software, Analiza şi evaluarea calităţii software, Mentenanţă şi evoluţie software

Mihai V. MICEA

Domenii de cercetare
Sisteme hardware-software, Sisteme încorporate, Medii robotizate inteligente, Sisteme timp-real, Prelucrarea semnalelor şi multimedia, Gestionarea şi optimizarea energiei, Instrumentaţie şi măsurare, Infrastructuri şi medii inteligente, Sisteme multimedia, Achiziţia şi prelucrarea semnalelor, Sisteme senzoriale şi de percepţie inteligentă, Reţele şi comunicaţii, Reţele de senzori

Călin-Adrian POPA

Domenii de cercetare
Inteligenţă artificială, Învăţare automată, Reţele neuronale, Recunoaşterea tiparelor

Alexandru TOPÎRCEANU

Domenii de cercetare
Învăţare automată, Sisteme de modelare şi simulare, Analiza si gestionarea ansamblurilor de date, Explorarea datelor, Reţele complexe, Vizualizarea datelor

Mihai UDRESCU-MILOSAV

Domenii de cercetare
Arhitecturi de calcul, Sisteme emergente, Calcul cuantic, Proiectarea şi co-proiectarea sistemelor, Fiabilitatea sistemelor, Sisteme ciber-fizice, Învăţare automată, Explorarea datelor, Reţele complexe, Reţele de senzori

Teze de doctorat

2022

2021

2016

2015

2013

2012

 • Extragerea informaţiei de prim-plan în video-conferinţe utilizând analiza fluxurilor de mişcare
  Conducător ştiinţific: Dr. Ing. Vladimir I. CREŢU
  Domenii de cercetare: Inginerie software; Proiectarea şi co-proiectarea sistemelor; Sisteme bazate pe componente
 • Monitorizarea stării de încărcare pentru nodurile unei reţele de senzori fără fir prin stabilirea cu metode online şi offline a consumului de energie
  Conducător ştiinţific: Dr. Ing. Mircea POPA
  Domenii de cercetare: Gestionarea şi optimizarea energiei; Reţele de senzori

2011

2010

2009

2007

2005