Ioan JURCA

Picture of Ioan JURCA
-
Poziţie academică
Profesor emerit
Grad
Dr. Ing.
Funcţii şi atribuţii administrative
Vice-Rector, Politehnica University of Timisoara (1992-1996)
Dean, Faculty of Automation and Computers (1990-1992)
Director, Romanian Educational Network RoEduNet Timisoara branch (1999-2012)
Manager, Computing Center of the Polytechnical Institute of Timisoara (1984-1988)
Activite în cadrul departmentului
1970 - 2014

Scurtă biografie

Prof.dr.ing. Ioan Jurca s-a născut în satul Tapia de lângă Lugoj la 2 august 1947. A terminat Liceul Coriolan Brediceanu din Lugoj ca elev eminent în anul 1965 și s-a înscris la Facultatea de Electrotehnică a Politehnicii din Timișoara, secția Electromecanică, pe care a absolvit-o ca șef de promoție în anul 1970, în grupa de specializare Calculatoare. A rămas asistent universitar la Institutul Politehnic din Timişoara și a făcut doctoratul la Universitatea din Delft - Olanda in perioada 1973-1977. La revenirea în țară este promovat ca șef de lucrări la Catedra de Calculatoare, în 1990 conferențiar iar în 1992 profesor universitar și conducător de doctorat.

Profesorul Ioan Jurca face parte din prima generație de specialiști care au fondat Școala Timișoreană de Calculatoare, instruind peste 40 de generații de studenți care activează cu profesionalism în toată lumea. Cadru didactic remarcabil, a introdus și predat mai multe cursuri, în domeniul software introducând cele mai noi tehnologii din domeniu: Programarea orientată pe obiecte, Sisteme de operare, Ingineria programării, Programarea rețelelor de calculatoare, Proiectarea rețelelor de calculatoare și sistemelor distribuite.

A scris un mare număr de cărți de specialitate, cursuri universitare și a publicat numeroase lucrări științifice în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale precum şi în reviste de specialitate. A condus un număr mare de doctoranzi pe care i-a inițiat în cercetarea științifică și care ulterior și-au adus contribuția la dezvoltarea științei calculatoarelor prin proiecte și zeci de lucrări publicate.

Ca o recunoaștere a meritelor științifice și organizatorice în decursul vieții a îndeplinit mai multe funcții importante de conducere în care și-a adus contribuția la dezvoltarea și modernizarea învățământului românesc de calculatoare: director adjunct și ulterior director al Centrului de Calcul al Politehnicii din Timișoara (1980 -1988), fondator şi primul Decan al Facultății de Automatică și Calculatoare (1990 -1992), Prorector al Universității Politehnica din Timișoara (1992 -1996), Membru al Consiliului Național de Evaluare și Acreditare Academică (1994 -2000). Ca director al zonei Timișoara RoEduNet (1999 -2012) a contribuit substanțial la dezvoltarea rețelei academice de internet din Romania care deservește sistemul național de învățământ.

În anul 2006 este primit în Academia de Științe Tehnice din România, Secția Tehnologia Informației și Comunicațiilor - Calculatoare și Telecomunicații, în calitate de membru corespondent.

Se stinge din viaţă la 22 iulie 2014 la vârsta de 67 de ani răpus de o boală necruţătoare.

Prof.dr.ing. Ioan Jurca, a fost un membru marcant al comunității academice timişorene, unul dintre cei mai activi și apreciați dascăli, cercetător neobosit care avut un rol determinant în dezvoltarea şi consolidarea Şcolii de Calculatoare de la Politehnica din Timişoara. A fost cel care a introdus de-a lungul timpului, numeroase discipline noi dintre care se pot aminti: Limbaje de programare, Modelare şi simulare, Sisteme de operare, Ingineria Programării, Proiectarea și exploatarea rețelelor de calculatoare, ş.a, pentru care a redactat în premieră cursuri şi îndrumătoare de lucrări.

Calitățile sale de dascăl, cercetător și bun coleg vor rămâne veșnic vii în memoria colegilor și miilor de studenți pe care i-a inițiat în domeniul fascinant al ştiinței calculatoarelor. Și-a dedicat întreaga viață cercetării, învățământului și catedrei, singurul său loc de muncă

Corresponding member of the Romanian Academy of Science and Technology, 2006.

Cercetare

Interese de cercetare
  • Sisteme de operare: structuri kernel, sisteme de fişiere; Reţele de calcul şi sisteme distribuite: sisteme distribuite de fişiere, migrare de procese, proiectarea protocoalelor de comunicaţie; Inginerie software: calitate software, evaluarea performanţelor.
Teze de doctorat conduse