Proiecte de cercetare

IMPRESS: Îmbunătăţirea predicţiei dinamicii opiniei în reţele sociale temporale: Modelare matematică şi cadru de simulare

Într-o lume aflată în continuă evoluţie, cu populaţie în creştere şi acces crescut la media online, este importantă nevoia de înţelegere a structurii şi comportamentului societăţii. Apărut ca un domeniu interdisciplinar în secolul 21, analiza reţelelor sociale este în căutarea înţelegerii formării şi difuziei opiniei din punct de vedere ştiinţific. Formarea de reţele sociale, a modului în care conexiunile sunt create şi consolidate, este un proces complex, şi există mulţi factori care intervin în emergenţa şi evoluţia relaţiilor sociale. Eforturi de cercetare notabile încearcă să explice complexitatea acestor structuri de reţea, propunând modele algoritmice corespunzătoare. Cu toateacestea, modelele existente au limitări, presupunând de regulă mecanisme de interacţiune bazate pe praguri fixe, topologii statice sau surse de opinie omniprezente.

Acest proiect abordează îmbunătăţirea înţelegerii fenomenelor de difuziune a opiniei în reţelele sociale emergente. În consecinţă, pentru a construi modele care să descrie aceste fenomene, propun analiza topologică fundamentală bazată pe date empirice de mari dimensiuni - folosind network motifs, algoritmi de detectare a comunităţii şi statistică - pentru a înţelege modelele comportamentale şi centralităţile care au impact asupra distribuţiei spaţiale şi temporale a opiniei. Spre deosebire de modelele de interacţiune existente, propun un model temporal de injecţie a opiniei care evoluează în timp, în funcţie de trăsăturile umane de bază şi de contextul topologic. De asemenea, prin simulare discretă pe date culese în timp real din reţele sociale, propun punerea în aplicare a unei platforme online pentru a oferi predicţii îmbunătăţite asupra sondajelor pe subiecte relevante în plan social.

În pas cu epoca Big Data, acest proiect îşi propune să depăşească limitele înţelegerii ştiinţifice a dinamicii opiniei în reţelelesociale, prin analiza modului în care topologia influenţează tiparele de comunicare şi polarizarea opiniei.

Coordonator proiect
Echipa de proiect
Prof. Radu-Emil PRECUP
Valoare totală proiect (grant)
38K EUR
Sursa de finanțare
Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, UEFISCDI, grant number PN-III-P1-1.1-PD-2016-0193
Durata proiectului
2018.05.02 - 2019.11.30
Domenii de cercetare