Alegerea disciplinelor opţionale

Informaţii privind alegerea disciplinelor opţionale din cadrul programelor de studii de licenţă:

 

Rezultatele procesului de alegere a disciplinelor opţionale

Rezultatele procesului de alegere a disciplinelor opţionale, pentru anul universitar 2024-2025, svor fi afișate pe Campusul Virtual.

  Planificarea procesului de alegere a disciplinelor opţionale, pentru anul universitar 2024-2025

  Planificarea pentru specializarea Calculatoare-RO: anul II (1 pentru 2), anul III (2 pentru 3) şi anul IV (3 pentru 4), şi pentru specializarea Calculatoare-EN: anul III (2 pentru 3) şi anul IV (3 pentru 4)
  1 Prezentare discipline opţionale de către titularii de discipline Apr 22 - Mai 17, 2024 Decanii de an
  Titularii de discipline
  2 Completare opţiuni de către studenţi în Campus Virtual Mai 20 - 31, 2024 Campus Virtual
  3 Prelucrare opțiuni Iulie-Aug 2024

  Mădălin-Dorin Pop

  Secretariat AC

  4 Afişare rezultate până în Aug 31, 2024 Campus Virtual
  Secretariat DCTI
  5 Depunere contestaţii prin email la adresa secretariat@ac.upt.ro  Sep 02-04, 2024 Secretariat AC
  6 Afişare rezultate finale Sep 6, 2024

  Campus Virtual

  Secretariat DCTI

   

  Procedura de alegere a disciplinelor opţionale la specializările Calculatoare-RO şi Calculatoare-EN

  1. Decanii de an vor înştiinţa studenţii despre începerea procesului anual de alegere a opţionalelor şi vor programa prezentarea disciplinelor opţionale de către cadrele didactice titulare.
    
  2. Fiecare student va accesa în cadrul Campusului Virtual, cursul special de alegere al opționalelor la care a fost încris.
    
  3. Va citi secțiunea Mini-ghid din cadrul acestui curs.
    
  4. Va completa toate activitățile de alegere a opționalelor disponibile.
    
  5. La final, alegerile trebuie trimise prin butonul ”Trimite tot și termină” pentru a fi luate în considerare. Completarea lor după preferințe nu are nici un efect dacă ele nu sunt și trimise până la data de 31 mai prin butonul amintit.