Programe de Master

Informaţii privind programele de studii de Master şi principalele specializări aferente, pentru care DCTI oferă suport educaţional şi de cercetare:

Prezentare generală

Structura generală a programelor de studii de Master din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara este prezentată în tabelul următor:

Durata totală 2 ani
Structura
 • 3 semestre x 14 săptămâni
 • 1 semestru - realizarea proiectului de Disertaţie
Cerinţe generale de admitere Diplomă de licenţă
Total credite 120
Absolvire Examen de disertaţie
Titlu obţinut Master

 

Programele de Master din domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei sunt de tip cercetare. Acestea au o structură unitară, în acelaşi timp simplă şi flexibilă:

Anul 1 Anul 2
Semestrul 1 Semestrul 2 Semestrul 3 Semestrul 4
Nucleu 1 Nucleu 3 Nucleu 5 Cercetare 4
Nucleu 2 Nucleu 4 Nucleu 6 Cercetare 5
Opţional 1 Opţional 2 Opţional 3
Cercetare 1 Cercetare 2 Cercetare 3 Susţinerea Disertaţiei

Componenta curiculară de nucleu

 • Conţine lista disciplinelor care definesc programul de Master
 • În fiecare semestru trebuie selectate 2 discipline, din lista corespunzatoare programului de Master
 • Mai jos sunt exemplificate listele cu discipline ale programelor de Master existente în domeniul Calculatoare şi Tehnologi Informaţiei
 
  Master of Machine Learning Master of Cloud Computing and Internet of Things Master of Information Technology Master of Software Engineering
Semestrul 1
 • Fundamentals of Machine Learning
 • Optimization in Machine Learning
 • Deep Learning
 • Fundamentals of Computer Vision
 • Big Data Analytics
 • IoT and Cloud Architectures and Communication Technologies
 • Algorithms and Protocols in IoT and Cloud
 • Smart Sensors and Sensor Networks
 • Hardware Acceleration Techniques for Cloud Computing
 • Cyber Physical Systems
 • Bioinformatics
 • Cellular Data Networks
 • Quantum Information and Computation
 • Component Based Software Engineering
 • Compiler Design
 • User Interface and User Experience Design
Semestrul 2
 • Natural Language Processing
 • Probabilistic Graphical Models
 • Reinforcement Learning
 • Computer Vision
 • Big Data Visualization
 • Mobile Cloud Computing and Applications
 • Advanced Embedded Systems
 • Big Data in Cloud and IoT
 • Cloud Based AI Services
 • Fault-Tolerance of IoT and Dependable Cloud Computing
 • Integrated Information Systems
 • Enterprise Architecture Modeling to Enable IT Systems
 • Emergent and Collective Intelligence Systems
 • Fault Diagnosis and Design for Testability
 • Advanced Databases
 • Advanced Distributed Applications
 • Real Time Systems Design
 • Heuristic Methods
Semestrul 3
 • Robotics
 • Text Mining and Recommender Systems
 • Autonomous Driving
 • Advanced Computer Vision
 • Big Data in Health and Bioinformatics
 • Security and Privacy in IoT and Cloud
 • Advanced DSP Systems
 • Operating Systems for IoT
 • Vehicle to X Communication
 • Development of IoT Products
 • Cloud Technologies in Telecommunications
 • Advanced Web Programming
 • Advanced Technologies for Application Development
 • Big Data in Health and Bioinformatics
 • Visual Programming and Data Analysis
 • Parallel Algorithms
 • Graphics Processing Systems
 • FPGA Programming for Software Developers
 

Componenta curiculară opţională

 • Susţine opţiunile individuale pentru lărgirea ariei de specializare, în cadrul domeniului Calcultatoare şi Tehnologia Informaţiei
 • În fiecare semestru trebuie selectată 1 disciplină, din cadrul oricărui program de Master din domeniul CTI
 • Oricare disciplină din exemplificarea de mai sus poate fi aleasă, în semestrul respectiv

Componenta curiculară de cercetare

 • Dezvoltă abilităţile de cercetare ale studentului masterand pe parcursul celor patru semestre ale programului
 • Conţine cursuri şi activităţi legate în mod direct de cercetare şi de dezvoltarea Disertaţiei de Master
 • Informaţii detaliate pot fi găsite la această locaţie

 

Lista programelor de Master pentru care Departamentul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei oferă suport majoritar, este următoarea:

 

Master of Machine Learning

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de master Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Tehnologia avansată a informaţiei
Limba de predare Engleză
Prezentarea programului de studii

Puncte tari

 • Sistemele cu inteligenţă artificială sunt din ce în ce mai prezente în toate aspectele vieţii noastre cotidiene, de la aparate electrocasnice, la automobile, jocuri pe calculator, aplicaţii mobile şi la activităţi pe care le desfăşurăm la servici. Programul "Master of Machine Learning" produce specialişti de înaltă calificare în domeniul machine learning, capabili să dezvolte sisteme cu inteligenţă artificială eficiente şi performante, precum şi să contribuie activ la evoluţia industriei în domeniu. Principalele componente pe care se concentrează programul de studii de master sunt: machine learning, deep learning, computer vision şi big data. Aceste componente devin din ce în ce mai importante în dezvoltarea sistemelor software din prezent, în special a celor cu inteligenţă artificială.
 • Absolvenţii programului "Master of Machine Learning" dobândesc cunoştinţe aprofundate, competenţe şi abilităţi avansate de a proiecta, dezvolta, implementa şi administra sisteme cu inteligenţă artificială pentru cele mai diverse arii de aplicaţie, utilizând cele mai recente tehnologii din domeniul machine learnig. În acelaşi timp, absolvenţii dobândesc abilităţi de analiză critică, inovare şi cercetare în domeniu, precum şi abilităţi de comunicare şi colaborare interdisciplinară, şi de conducere a proiectelor în echipă.
 • Absolvenţii programului "Master of Machine Learning" sunt intens căutaţi pe piaţa Calculatoare şi IT atât în România cât şi în cele mai dezvoltate state din punct de vedere industrial.
Forma de admitere Interviu de admitere
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor

 

Master of Cloud Computing and Internet of Things

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de master Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Ingineria hardware şi software avansată
Limba de predare English
Prezentarea programului de studii

Puncte tari

 • Cloud Computing şi Internet of Things reprezintă etape noi în calculul de înaltă performanţă, ce contribuie substanţial la crearea societăţii digitale. Fără aceste componente, transporturile inteligente, oraşele inteligente, reţele de tip smart grid, agricultura inteligentă, Industru 4.0 etc., nu pot fi imaginate. Cloud computing şi IoT includ domenii dinamice şi moderne precum senzori, big data, comunicaţii mobile, sisteme cibernetice, securitate, comunicaţii fără fir, iar viitorul acestora este foarte promiţător: CAGR arată că piaţa Internet of Things va atinge 560 miliarde de dolari până in 2022, iar creşterea acesteia va fi de 20% pe an. Programul "Master of Cloud Computing and Internet of Things" produce specialişti de înaltă calificare în domeniile de vârf Cloud Computing şi Internet of Things, capabili să contribuie la evoluţia industriei din aceste domenii.
 • Programul "Master of Cloud Computing and Internet of Things" oferă cunoştinţe aprofundate, competenţe şi abilităţi avansate de a proiecta, dezvolta, implementa şi administra sisteme specifice pentru cele mai diverse, moderne şi dinamice arii de aplicaţie. În acelaşi timp, programul oferă abilităţi de analiză critică, inovare şi cercetare în domeniu, precum şi abilităţi de comunicare şi colaborare interdisciplinară, şi de conducere a proiectelor în echipă.
 • Absolvenţii programului "Master of Cloud Computing and Internet of Things" sunt intens căutaţi pe piaţa Calculatoare, IT şi Telecomunicaţii atât în România cât şi în cele mai dezvoltate state din punct de vedere industrial.
Forma de admitere Interviu de admitere
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor

 

Master of Information Technology

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de master Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Tehnologia avansată a informaţiei
Limba de predare Engleză
Prezentarea programului de studii

Puncte tari

 • Tehnologia informaţiei şi de calcul numeric se regăseşte în aproape toate aspectele vieţii profesionale şi personale din prezent. Programul "Master în Tehnologia Informaţiei" produce specialişti de înaltă calificare în domeniul tehnologiei informaţiei, capabili să selecteze şi să integreze sisteme şi servicii de calcul, să dezvolte, să adapteze şi să administreze tehnologii moderne de calcul pentru a rezolva cerinţele tot mai ridicate impuse de cele mai diverse domenii de aplicaţii.
 • Absolventul programului "Master în Tehnologia Informaţiei" dobândeşte cunoştinţe aprofundate, competenţe şi abilităţi avansate de a selecta, dezvolta, aplica, integra şi administra cele mai recente şi mai sigure tehnologii de calcul pentru a permite utilizatorilor îndeplinirea eficitentă a propriilor obiective personale şi profesionale. În acelaşi timp, absolventul dobândeşte abilităţi de analiză critică, inovare şi cercetare în domeniu, abilităţi de comunicare şi colaborare interdisciplinară, şi de conducere a proiectelor în echipă.
 • Absolvenţii programului "Master în Tehnologia Informaţiei" sunt intens căutaţi pe piaţa Calculatoare şi IT atât în România cât şi în cele mai dezvoltate state din punct de vedere industrial.
Forma de admitere Interviu de admitere
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor

 

Master of Software Engineering

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de master Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Ingineria software avansată
Limba de predare Engleză
Prezentarea programului de studii

Puncte tari

 • Sistemele software au devenit o componentă vitală a infrastructurilor pe care se bazează viaţa şi activitatea noastră zilnică. Aceste sisteme au devenit din ce în ce mai complexe şi mai dificil de construit, fiind în acelaşi timp supuse unor standarde tot mai stricte de fiabilitate şi siguranţă. Programul "Master în Ingineria Software" produce specialişti de înaltă calificare în domeniul ingineriei software, capabili să dezvolte sisteme software eficiente şi performante şi să contribuie activ la evoluţia industriei în acest domeniu.
 • Absolventul programului "Master în Ingineria Software" dobândeşte cunoştinţe aprofundate, competenţe şi abilităţi avansate de a proiecta, dezvolta, implementa şi întreţine sisteme software pentru cele mai diverse domenii de aplicaţii, utilizând cele mai recente tehnologii în domeniu. În acelaşi timp, absolventul dobândeşte abilităţi de analiză critică, inovare şi cercetare în domeniu, abilităţi de comunicare şi colaborare interdisciplinară, şi de conducere a proiectelor în echipă.
 • Absolvenţii programului "Master în Ingineria Software" sunt intens căutaţi pe piaţa Calculatoare şi IT atât în România cât şi în cele mai dezvoltate state din punct de vedere industrial.
Forma de admitere Interviu de admitere
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor

 

Automotive Embedded Software

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Program susţinut împreună cu Departamentul Automatica şi Informatică Aplicată
Domeniul de master Ingineria Sistemelor
Aria de specializare Sisteme software încorporate pentru industria auto
Limba de predare Engleză
Prezentarea programului de studii
Forma de admitere Interviu de admitere
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor