Structura

Director departament


Secretar ştiinţific

Comisiile de specialitate

La nivelul Departamentului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei sunt definite un număr de 8 direcţii principale de activitate şi dezvoltare, sub directa responabilitate a unei comisii de specialitate aferente:

  1. Strategie generală şi resurse umane
  2. Procesul de învăţământ
  3. Cercetare ştiinţifică
  4. Calitate şi etică profesională
  5. Infrastructură şi resurse materiale
  6. Colaborarea cu studenţii
  7. Imagine şi comunicare
  8. Relaţia cu mediul socio-economic

Atribuţiile fiecărei comisii de specialitate sunt specificate în acest document.

Structura şi componenţa comisiilor de specialitate sunt prezentate în cele ce urmează:

Planuri strategice şi operaţionale

Planul strategic de dezvoltare a Departamentului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei pentru intervalul 2016-2020 este disponibil la această locaţie.

Planurile anuale operaţionale ale departamentului pot fi accesate după cum urmează:

Rapoarte privind activitatea şi starea departamentului

Rapoartele privind activitatea şi starea departamentului pot fi accesate după cum urmează:

Proceduri şi regulamente interne

Identitatea vizuală a departamentului

Recomandările privind identitatea vizuală a departamentului sunt specificate în acest manual.

Următoarele modele şi elemente vizuale sunt disponibile pentru a fi utilizate atunci când se publică informaţii ce privesc DCTI:

Procedurile şi instrucţiunile de utilizare, precum şi responsabilităţile legate de conţinutul şi administrarea site-ului web al departamentului sunt specificate în acest Ghid al utilizatorului.